Naar inhoud

Hier een cookie tekst met verwijzing naar de cookies pagina.

Stadspark

Over deze wijk.

Het Stadspark is een omvangrijk park aan de zuidkant van de stad Groningen dat in grofweg vier fasen is aangelegd. De eerste plannen stammen uit het begin van de 20ste eeuw op initiatief van industrieel Jan Evert Scholten. Doel was de creatie van een park dat zich zou kunnen meten met de grote en destijds bekende parken van Wenen, Berlijn, Amsterdam en Den Haag. Natuurschoon en recreatieve functies stonden centraal. Op dit gebied boden het Noorderplantsoen en het Sterrebos – de reeds bestaande parken – onvoldoende mogelijkheden.

Het concept voor het Stadspark werd ontwikkeld door Jan Evert Scholten zelf en door de toenmalige gemeentearchitect, Mulock Houwer. De uitvoering van het Stadspark startte in 1913. Het ontwerp, van de hand van landschapsarchitect Leonard Springer, was gebaseerd op de 19de eeuwse landschapstijl. Het bestond uit 3 delen. Aan de westkant kwam een gedeelte met een grote vijver en een paviljoen, in het midden een renbaan met een grasveld. Het paviljoen kon als tentoonstellingsruimte fungeren en er konden openbare bijeenkomsten plaatsvinden. Verder kwam er aan de oostzijde een gedeelte met sportvelden en een ijsbaan.

In 1924 vond de eerste uitbreiding van het Stadspark plaats. Aan de noordzijde kwamen een algemene parkruimte, een 'arboretum' (een verzameling van verschillende soorten bomen en struiken), 2 sportterreinen en een parkeerterrein. Ook werden er aan de westzijde van het park volkstuinen ingericht.

Door toename van de vrije tijd ontstond in de jaren ’50 behoefte aan meer sportaccommodaties en recreatiegebied. Vanaf 1959 leidde dit aan de zuidkant van het park tot een uitbreiding van de sportfaciliteiten. Aan de noord- en westzijde kwam plek voor andere vormen van recreatie, waaronder een camping. Uiteindelijk werd het park in de periode 1964 – 1970 naar het noorden toe uitgebreid tot de huidige omvang van 140 hectare. De uitbreiding bestond uit een parkgebied met voorzieningen als een botanische tuin, een kinderboerderij, een verkeerstuin, midgetgolfbaan, volières en een overdekt ijsstadion in het zogenaamde Voorpark.

Aan het eind van de 20ste eeuw kwam het park onder druk te staan om ruimte te bieden aan economische activiteiten. Zo werd op het voormalige terrein voor gevaarlijke stoffen langs de A7 in 1994 de Gasunie gevestigd. Ook maakte de ijsbaan in het Voorpark plaats voor de kantoorbebouwing van het Martini Trade Park.

Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering van de Structuurvisie Stadspark. Doel is het vergroten van de kwaliteiten van het park en het versterken van de ruimtelijke structuur. Daarnaast zal de bereikbaarheid worden verbeterd en wordt geïnvesteerd in de functies van het park zoals recreatie, sport en cultuur.

Kunst in deze wijk.