Naar inhoud

Hier een cookie tekst met verwijzing naar de cookies pagina.

Disclaimer

Kunstpunt Groningen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan deze actueel en juist te houden. Hierin zijn we onafhankelijk. Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs. Je vindt onze contactgegevens op de contactpagina.

We zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid hiervan. En we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wij doorverwijzen.

Kunstpunt gebruikt Google Analytics om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van haar bezoekers. Hiervoor bewaart de browser een cookie. Hierin worden geen persoonsgegevens opgenomen. Alle informatie die je ons verstrekt, behandelen we vertrouwelijk. We gebruiken persoons- of adresgegevens uitsluitend waarvoor je ze hebt verstrekt.

Op de informatie op deze website berust copyright. Wil je iets gebruiken / overnemen, dan mag dat alleen onder bronvermelding. Het overnemen van afbeeldingen is zonder uitdrukkelijke toestemming van ons niet toegestaan. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen voor meer informatie.