Naar inhoud

Hier een cookie tekst met verwijzing naar de cookies pagina.

Groningen gaat 2 maanden naar Leeuwarden

13 september 2018

Culturele Ambassade met kunstprojecten rondom water en waterstof

Op uitnodiging van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (LF2018) gaan de provincie Groningen en gemeente Groningen naar Leeuwarden. Vanaf zaterdag 15 september t/m 18 november 2018 is in de Zuiderstadsgracht een tijdelijke Culturele Ambassade te vinden met daarin kunstprojecten en activiteiten van Groninger kunstinstellingen rondom de thema’s water en waterstof. Het programma komt tot stand onder coördinatie van het Centrum Beeldende Kunst (CBK) in Groningen.

Zeespiegelstijging, watervervuiling, energietransitie, het zijn actuele maatschappelijke onderwerpen waarbij water en waterstof een grote rol spelen. Ook kunstenaars doen hier onderzoek naar en hebben hier verrassende visies op. In verschillende presentaties zie je hun kijk op deze thema’s waaronder een installatie over de functie van water in het huishouden, een installatie aangestuurd door waterstof, een video waarin een kunstenaar zijn eigen eiland bouwt en een video-installatie waarin een kunstenaar in het water beweegt met een tijger en een krokodil. De presentaties worden verzorgd door de Bierumer School, het CBK Groningen, Academie Minerva, NAIP, NP3 en SIGN. Deelnemende kunstenaars zijn: Hannes Arvid Andersson, Annette Behrens, Paula Biemans, Katie Ceekay, Jan Pieter van den Bos, Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand, Simon Haakmeester, Klaas Hendrik Hantschel, Eirik Jahnsen, Manja Kindt, Reinier Kranendonk, Antti Laitinen, Niels Post, Jessica Segall, Marit Westerhuis en Sigita Žurauskaitė.

Activiteitenprogramma

Naast exposities is er in dit bijzondere bouwwerk op het water ook een divers activiteitenprogramma met lezingen, performances en speciaal voor kinderen zijn er in de herfstvakantie workshops. Het volledige programma vind je op www.waterwaterstof.nl. De Groninger ambassade is opgebouwd met Cubestees – grote houten kubussen van architectenbureau Onix in samenwerking met Rizoem – en is vrij toegankelijk van 15 september t/m 18 november 2018 van woensdag t/m zondag van 13 tot 17 uur.

 

Bijlagen

Water en waterstof in de hedendaagse kunst
Tentoonstellingen in Groninger Culturele Ambassade in Leeuwarden

De Groninger Culturele Ambassade bestaat uit vier gebouwen. In de eerste drie zijn tentoonstellingen te zien van zes Groninger kunstinstellingen. In het vierde gebouw zijn drie kunstprojecten te zien en vindt een activiteitenprogramma plaats. De programmering en coördinatie hiervan is in handen van het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen).

CBK GRONINGEN

Niels Post – On Spam, Comment Spam #46 (2018)

Voor de Groninger Culturele Ambassade maakte Niels Post een door waterstof aangedreven, bewegende sculptuur. Behalve over het proces van energie opwekken, gaat het in dit werk om de tekst die dankzij deze energie in beweging wordt gebracht. Met On Spam, comment Spam #46 maakt de kunstenaar niet alleen zichtbaar wat deze nieuwe brandstof teweeg kan brengen, maar ook hoeveel erbij komt kijken om van water waterstof te maken.

Niels Post

Niels Post (Hoogezand-Sappemeer, 1972) is beeldend kunstenaar en medeoprichter van Trendbeheer.com. Hij is opgeleid aan de AKI in Enschede en het San Francisco Art Institute. Zijn werk verhoudt zich vaak tot de openbare ruimte; zo installeerde hij als interventie een brievenbus op de Erasmusbrug in Rotterdam, en organiseerde hij enkele jaren geleden De Gasroute, een fietsroute door Groningen, door “het landschap dat de verzorgingsstaat mogelijk maakte”. Het werk van Post is wereldwijd te zien geweest op videofestivals, tentoonstellingen en – op eigen initiatief – in de openbare ruimte. Spam – computergegenereerde tekst die niemand wil, maar die overal opduikt – vormt de laatste jaren het basismateriaal van zijn beroepspraktijk. Post gebruikt die voor interventies op leegstaande winkelramen, in wandsculpturen en in ruimtevullende installaties.

Annette BehrensGroningen, Friesland, Drenthe (2018)

In 1959 ontdekte de Nederlands Aardolie Maatschappij (NAM) aardgas in Slochteren, waarna vanaf 1963 de gaswinning op gang kwam. De overheid stimuleerde het gebruik van gas en gaandeweg werd heel Nederland op het gasnet aangesloten. Het Nederlandse gas tilde de levensstandaard van de bevolking naar een hoger niveau en bracht welvaart voor het hele land. De gaswinning heeft echter ook een andere kant, waarvoor steeds meer aandacht is. In ruim vijftig jaar heeft de gaswinning diepe sporen achtergelaten in het landschap, en bij de inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe. Steeds meer en zwaardere aardbevingen worden gemeten. In de komende jaren zal het Nederlandse aardgas langzaam uitgefaseerd worden. Dat maakt de vraag naar alternatieve energiebronnen steeds urgenter. Waterstof is één van deze potentiële alternatieven.

Met deze geschiedenis in gedachten kijkt kunstenaar Annette Behrens in haar werk Groningen, Friesland, Drenthe naar de recente ontwikkelingen en conflicten rondom de gaswinning. Ook onderzoekt ze de mogelijkheden van waterstof. Kan waterstof echt die oplossingen bieden die het ons belooft als vervanger van gas? En hoe maak je waterstof, een kleurloos gas, met fotografie zichtbaar? Het werk is in ontwikkeling en zal gedurende de expositieperiode worden aangevuld.

Annette Behrens

Annette Behrens (Leer, Duitsland, 1979) studeerde aan Academie Minerva in Groningen en aan AKV St. Joost in Breda. Ze woont en werkt in Rotterdam en is verbonden aan kunstenaarsinitiatief Het Wilde Weten. In haar werk onderzoekt Behrens met fotografie, video en tekst onderwerpen die maatschappij en media op een eenzijdige manier belichten. Haar langlopende documentaireprojecten resulteren in publicaties en installaties die de complexiteit van een onderwerp vanuit verschillende perspectieven belicht en de positie van de toeschouwer bevraagt.

Haar boek (in matters of) Karl (2015) werd door o.a. TIME Lightbox, de Volkskrant en Photo District News uitgeroepen tot één van de beste fotoboeken van het jaar en won de Historic Book Award op het fotografiefestival in Arles (Frankrijk). Behrens’ werk is o.a. geëxposeerd in het Nederlands Fotomuseum (Rotterdam), Huis Marseille (Amsterdam), en bij Photomonth Krakow (Polen).

CBK Groningen

Het Centrum Beeldende Kunst Groningen (CBK Groningen) brengt kunst, kunstenaars en publiek met elkaar in contact door middel van een breed scala aan activiteiten. Het CBK begeleidt beeldende kunstopdrachten in de openbare ruimte en bij bedrijven, leent kunstwerken uit en adviseert bij aankopen. Ter ondersteuning van deze taken organiseert het CBK tentoonstellingen, educatieve activiteiten en communicatiemiddelen zoals Kunstspot en Kunst & Stad. Particulieren, bedrijven, kunstinstellingen, kunstenaars en scholen kunnen bij het CBK Groningen terecht.

 

SIGN

Reinier Kranendonk – Aqua Todopia (2018)

Todopia is een leef- en wooninstallatie die alternatieven biedt voor het dagelijkse comfort, nu en in de toekomst. Met de installatie heroverweegt kunstenaar Reinier Kranendonk de routines en gebruiken die mensen thuis als vanzelfsprekend beschouwen. De basiscomponenten voor het maken van een leef- of werkomgeving functioneren in het werk van Kranendonk autonoom en off-grid. Todopia’s wortels liggen in de kraakcultuur en het festivalgebeuren en zijn te linken aan de ‘Temporary Autonomous Zone’ zoals beschreven door de Amerikaanse anarchist en vrijdenker Hakim Bey. Tegelijkertijd zijn Kranendonks installaties sterk verbonden met de omgeving; ze zijn afhankelijk van regenwater, zonlicht en aarde. De kunstenaar stelde de objecten samen uit gevonden en geupcyclede materialen, verdeeld in drie groepen met corresponderende kleuren: water (blauw), gas (wit) en energie (groen).

Aqua Todopia richt zich op de functie van water in het huishouden. Het geeft inzicht in het gebruik van water en in de rol van het oppervlaktewater. De installatie heeft ook als doel het waterverbruik te reduceren en slim om te gaan met huiselijke apparaten, in de context van de waterkringloop. Als extra toevoeging zoekt Kranendonk een huishoudelijke toepassing van waterstof als energiebron en van het water dat als restproduct overblijft na de verbranding van waterstof. Tijdens de donkere maanden geeft Todopia warmte en comfort met een minimum aan grondstoffen en een maximum aan oplossingen. Alle objecten zijn daadwerkelijk te gebruiken!

Reinier Kranendonk
De fascinatie van Reinier Kranendonk (Spijkenisse, 1980) voor de relatie tussen natuur en het industriële stamt uit zijn jeugd. Tijdens zijn studie aan AKI Enschede zette hij met gelijkgestemden OffMess op, een plek voor exposities, events en party’s. Tijdens zijn studie aan de Dirty Art Department aan het Sandberg Instituut (Amsterdam) richtte hij PostNorma op, een plek zonder voorzieningen voor water, gas en elektriciteit. Om deze specifieke omstandigheden het hoofd te bieden, ontwikkelde hij het Todopia-project. Kranendonk heeft geëxposeerd bij o.a. Tetem (Enschede), Het Nieuwe Instituut (Rotterdam), SIGN (Groningen) en namens SIGN bij Welcome To the Village (Leeuwarden).

SIGN

SIGN is dynamisch en eigenzinnig; een interdisciplinair nationaal podium voor actuele, experimentele kunst met aandacht voor context. SIGN signaleert jong talent en gaat uit van verrassende gezichtspunten en de individuele kracht van kunstenaars. Het podium speelt met de artistieke en sociale plek, functie en betekenis van kunst. Presentaties vinden niet alleen in haar eigen pand plaats maar ook op andere locaties, in de openbare ruimte en met andere partners.

 

ACADEMIE MINERVA

Eirik Jahnsen – liquid/solid (2018)

Dit werk van kunstenaar Eirik Jahnsen is het resultaat van het experimenteren met verschillende elementen en het bestuderen van het veranderende karakter van de natuur. Daarvoor gebruikt Jahnsen water als gereedschap om impressies op andere materialen te maken. Zo ontstaan objecten die het stromen en bewegen van water visualiseren. Door voorwaarden te scheppen voor ‘gecontroleerde willekeurigheid’ en zich te focussen op abnormaal gedrag, forceert de kunstenaar een dialoog tussen contrasterende materialen, zoals was en water, en lokt hij abnormale reacties en onverwachte vormen uit. liquid/solid vangt de energie van natuurkrachten en doet het ongrijpbare karakter van water stollen.

Eirik Jahnsen

Eirik Jahnsen (Bergen, Noorwegen, 1985) is een Noorse kunstenaar die woont en werkt in Groningen, waar hij in 2017 afstudeerde aan Academie Minerva. Zijn werk is het resultaat van een praktijk waarin hij energieën, entropieën en andere processen visualiseert en documenteert. Jahnsen reageert als een alchemist, zich baserend op materiaalonderzoek en experiment, zoekend naar de juiste substantie om onverwachte vormen, kleuren en perspectieven te creëren. Op deze manier vergroot hij de mogelijkheden van materialen en verandert hij onze perceptie. Onder de naam Farbenrasch vormt Jahnsen samen met kunstenaar Simon Smidt een performance-duo.

Katie Ceekay The Kitchen Island (2018)

The Kitchen Island is een drijvende Info-Mealspace, ontwikkeld door kunstenaar Katie Ceekay. Ceekay creëert met The Kitchen Island een fysieke ruimte die het thema water onderzoekt vanuit een sociaal-politiek en historisch perspectief. Tekst, momenten van discussie, spoken word, keukenobjecten, textiel, vlaggen, politieke en culturele symboliek, voedsel en de bijdragen van participanten geven het werk vorm. De keuken biedt onderdak aan drie belangrijke openbare evenementen.

Katie Ceekay

In haar werk, waarin participatie centraal staat, onderzoekt Katie Ceekay (Dublin, Ierland 1990) verschillende sociale, culturele en politieke thema’s. Aan de hand van maaltijden en speciaal geconstrueerde ruimtes faciliteert en stimuleert ze discussies. Ceekay werkt vaak samen met professionals zoals koks, academici, onderzoekers en zorgverleners, bijvoorbeeld voor haar filosofische menu’s, fysieke proeverijen en politieke ‘food performances’. Ze is geïnteresseerd in onderwerpen als het Palestijnse conflict, de geschiedenis van de Ierse onafhankelijkheid en het Nederlandse kolonialisme, lokale minderheidsgemeenschappen, duurzaamheid, psychotherapeutische methodologie en bovenal in het strijden tegen onverschilligheid. Met universele thema’s en voedsel probeert Ceekay haar werk zo breed mogelijk toegankelijk te maken. Ceekay is een alumnus van Academie Minerva in Groningen.

Academie Minerva

Minerva is een academie op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en popcultuur en is onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. Hieronder vallen de afdelingen Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV) en FMI Masters (Frank Mohr Institute, International Masters) in de stad Groningen en de Minerva Academie voor Popcultuur in Leeuwarden. De opleiding Autonome Beeldende Kunst laat de studenten kennis maken met zo veel mogelijk kanten van het kunstenaarschap. Het doel van de opleiding is het ontwikkelen van de kwaliteiten van de student als beeldend kunstenaar. De student moet een persoonlijke, kritische en vernieuwende bijdrage kunnen leveren aan de beeldende kunst, maar ook aan de betekenis en waarde daarvan in de samenleving.

 

NP3

Marit WesterhuisStill Waiting (2018)

Wachten… op de trein, op een antwoord, op een download, op een idee, op progressie en uiteindelijk wachten op verval. Wachten duurt altijd lang en brengt een reactie teweeg in je lichaam. Het gevoel van spanning, ongeduld en nervositeit uit zich in het kraken van vingers, bijten op nagels, knarsen van tanden en kauwen op pennen. De meest iconische reactie is het tikken met de vingers. Kunstenaar Marit Westerhuis is zelf een ‘tikker’ en besloot deze ritmische handeling om te zetten naar een media-installatie, waarbij ze de bezoeker wil confronteren met deze universele – en vaak onbewuste – handeling. Diverse robothanden maken deze ritmische beweging, het geluid klinkt door de ruimte. De installatie wordt volledig aangestuurd door waterstof; een nieuwe en toegankelijke vorm van duurzame energie. Westerhuis realiseert de installatie in samenwerking met Deodrive uit Oegstgeest. De waterstofsystemen van Deodrive voorzien in de behoefte van mobiele stroom, en kunnen gebruikt worden voor de aanwezige techniek op tijdelijke locaties.

Marit Westerhuis

Marit Westerhuis (Winschoten, 1992) studeerde aan Academie Minerva en het Frank Mohr Instituut, beide in Groningen. Sinds 2018 is zij resident artist bij de Rijksakademie (Amsterdam). Westerhuis maakt bij haar werk gebruik van wetenschappelijke en technologische methodes. Met sensoren meet zij haar eigen lichaamswaarden, zoals hartslag, bloeddruk en hersengolven. Deze persoonlijke data gebruikt zij vervolgens als input voor media-installaties – zoals zelfgebouwde tekenmachines, die met dit soort informatie abstracte lijntekeningen maken. Op deze manier bevraagt Westerhuis – in een tijd waarin we alles in kaart kunnen brengen door middel van technologie – de wijze waarop wij naar ons lichaam en naar ons ‘zelf’ kijken.

NP3

NP3 is het plateau voor onderzoekende en experimenterende hedendaagse kunst. Zij beschikt over drie unieke locaties in de stad Groningen, met ieder een eigen architectuur, functie en uitstraling: bur0 Gr0ningen – met hoge, witte ruimtes, het interactieve multimedia 24/7/365 programma eMMa – in de architectonische parel van Rem Koolhaas – en de mobiele, industriële, containerkunsthal M0Bi – met haar royale buitenruimte. Met haar (inter-)nationale activiteiten biedt NP3 een energieke programmering die scherp, innovatief en van nu is en waarbij alle disciplines aan bod komen.

 

NAIP

Hannes Arvid Andersson, Simon Haakmeester, Klaas Hendrik Hantschel, Sigita ŽurauskaitėHortus Bionicus (2018)

Waterstof wordt gezien als de toekomst voor de mensheid. Het kan onze auto’s van brandstof voorzien zonder gebruikmaking van milieubelastende fossiele energie. Het zou zelfs raketten kunnen lanceren. Minder bekend is het bijproduct van het proces van water naar waterstof, dat noodzakelijk is voor ons overleven: zuurstof. Vier kunstenaars – Hannes Arvid Andersson, Simon Haakmeester, Klaas Hendrik Hantschel en Sigita Žurauskaitė – vragen zich af: is het misschien mogelijk om in co-creatie met de natuurlijke omgeving een integraler en duurzamer digitaal-organisch bio-cultureel ecosysteem te creëren? En daarbij een vruchtbare culturele uitwisseling tot stand te brengen tussen mensen en niet-mensen? De kunstenaars – werkend met verschillende media – ontwikkelden met behulp van diverse computerprocessen, fotosynthese en digitale sensorische apparatuur een digitaal gemanipuleerd groeiproces in de vorm van een akoestisch ademende bio-elektronische omgeving. Zo lang de planten groeien, groeit ook de installatie. Studenten van het Groninger Conservatorium en Academie Minerva zullen tijdens workshops in de ambassade bijdragen aan dit groeiproces.

Hannes Arvid Andersson

Hannes Arvid Andersson (Gothenburg, Zweden, 1985) studeerde Digital Film & Animation aan het SAE Institute Barcelona University (Barcelona, Spanje) en de Middelsex University (Middlesex, Verenigd Koninkrijk) en daarna Media-Art Design & Technology aan het Frank Mohr Institute (Groningen). Andersson is geïnspireerd door denkers als de Franse filosoof Gilles Deleuze (1925-1995) en de Amerikaanse schrijver William S. Burroughs (1914-1997). Hij werkt vaak samen met andere kunstenaars, onder andere in de audiovisuele performancegroep Helion en in het filosofisch georiënteerde tech-art duo Smit & Andersson.

Simon Haakmeester

Simon Haakmeester (Almelo, 1988) is een slagwerker, dirigent, componist/arrangeur, workshopleider en docent. Haakmeester volgde een bachelor muziek en de master New Audiences and Innovative Practices (NAIP) aan het Prins Claus Conservatorium (Groningen). Als slagwerker treedt hij, met verschillende ensembles, regelmatig op in binnen- en buitenland. Momenteel houdt hij zich bezig met nieuwe muziek, cross-art projecten en improvisatie.

Klaas Hendrik Hantschel

Klaas Hendrik Hantschel (Bremerhafen, Duitsland, 1983) behaalde de master Media-Art Design & Technology aan het Frank Mohr Instituut (Groningen). Hij werkt met experimentele audio, muziek en elektronicadesign. Als schrijver onderzoekt hij o.a. de invloeden van moderne en technologische vooruitgang. Met Hannes Andersson vormt Hantschel het filosofisch georiënteerde Smit & Andersson, alsook het designburo S&&A: NonVerbal. Hantschel geeft workshops in nieuwe technologie, creatief denken en prototyping.

Sigita Žurauskaitė

Sigita Žurauskaitė (Šakiai, Litouwen, 1990) is dirigent, muziekleraar, arrangeur, componist, pianist, zanger en workshopleider. Žurauskaitė studeerde piano en klassieke zang en politicologie in Litouwen. In Groningen volgde zij de master New Audiences and Innovative Practices aan het Prins Claus Conservatorium (Groningen). Zij werkte met verschillende koren – gospel, pop, modern, klassiek – en is leider van het International Vocal Quartet.

NAIP

New Audiences and Innovative Practice (NAIP) is een Europees ‘joint master’ programma van een aantal conservatoria en kunstinstituten in verschillende landen. De master leidt musici en kunstenaars op die geïnteresseerd zijn in creatieve cross-over-projecten en het aantrekken en creëren van nieuwe publieksgroepen. Sinds een aantal jaar is er een samenwerking tussen het Prins Claus Conservatorium (Groningen) en het Frank Mohr Insituut (FMI, Groningen).

 

BIERUMER SCHOOL

Paula Biemans, Jan Pieter van den Bos, Manja Kindt – Project Eems (2018-doorlopend project)

Paula Biemans, Jan Pieter van den Bos en Manja Kindt werken namens de Bierumer School aan een interdisciplinair project met als uitgangspunt de rivier de Eems. De drie kunstenaars wonen en werken in Bierum aan de Eemsmond. Trekkend door het land en over het water doen de kunstenaars vondsten, ze tekenen, filmen en fotograferen, laten markeringen achter en houden presentaties. Ook maken zij notities over de dijken, het slib, verloren en gewonnen land, de mensen, de dieren, kortom: over de Eemscultuur. De kunstenaars weten nog niet precies waar dit project toe zal leiden, maar weten wel dat het project minimaal drie jaar gaat duren. De presentatie in De Groninger Culturele Ambassade maakt deel uit van dit meerjarige project. Je vindt hier een projectcentrum met een overzicht van de activiteiten van Project Eems, gevat in foto’s, video, kaarten, museumkrant Hidden Times, mailart, een besmeurde slibbroek, kaplaarzen, emmers slib, certificaten, een MIR-stempel, een waterkaart van de Eems, werktekeningen van La Passion de Styx, aantekeningen met betrekking tot het EemsProject en meer.

Paula Biemans

Paula Biemans (Zaandam, 1971) werkt vanuit ideeën rondom ‘liminaliteit’ ofwel het momentum waarin een idee ontstaat, waarin alles kan gebeuren, waarin met rites een poging wordt gedaan een structuur te geven aan iets dat ongewis is; een essentiële fase in volgordes; een plek van transitie. Haar werken ontpoppen zich tot installaties, objecten, acties, geluiden, geuren, video’s en schilderwerken en werken een poëtische vervreemding in de hand. Gebruikmakend van schijnbaar alledaagse voorwerpen, spreekt Biemans een beeldtaal die makkelijk is te verstaan, maar waarin begrijpen onbelangrijk wordt.

Jan Pieter van den Bos

Jan Pieter van den Bos (Den Haag, 1952) maakt gebruik van het Griekse mythologische beeld van de rivieren van de onderwereld, als metafoor voor ons sterfelijk zijn. Zijn in totaal 160 meter metende schilderijen, La passion de Styx, zijn gemaakt met het slib van de rivier de Eems. Van den Bos’ werktekeningen zijn voorzien van filosofische teksten en actuele berichten uit de wereldpers. Ook zijn er aantekeningen met betrekking tot het Eems Project op te vinden.

Manja Kindt

Manja Kindt (Rotterdam, 1947) houdt ervan om in het slib te staan, de geluiden en het gevoel van de zuigende modder te ervaren, te zwoegen, de rivier verhaal te geven, de zon te ontvangen en water te worden, de geur van de rivier op te snuiven, de resten geschiedenis van de mensen op en langs het water te ontdekken en dingen als zolen, ballonnen, aanstekers, scheermessen en plastics te verzamelen. Haar vondsten worden verwerkt in animaties en installaties, waarbij Kindt Griekse en Ierse mythen aan haar eigen ervaringen koppelt.

Bierumer School

De Bierumer School is een actief huis voor installaties, kunst aan de wand, audio, film, lezingen en workshops. Het is een museum voor hedendaagse kunst, maar ook een ruimte voor werkelijk vrij en onafhankelijk denken en een plek voor contemplatie.

 

KUBUS 4

Geprogrammeerd door het CBK

(van 20 t/m 28 oktober is deze kubus niet te bezoeken)

Evelina Domnitch & Dmitry GelfandHydrogeny (2010)

Hydrogeny is een installatie die inzicht geeft in het transitieproces van water tot waterstof en tegelijk verwondering wekt. De installatie brengt wetenschap, technologie en de schoonheid van natuurlijke fenomenen bij elkaar. en lichte elektrische verstoring splitst water in waterstof en zuurstofgas, wat resulteert in doorschijnende bellenwolken die langzaam naar het oppervlak van de vloeistof stijgen. Een reeks elektroden op de bodem van een met water gevulde kamer zorgt voor reeksen en lagen waterstofbellen. Een witte laserplaat scant en verlicht de banen waarlangs deze waterstofbellen bewegen. Een bobbelende bellenlens verdeelt het witte licht in zijn samenstellende spectrum van kleuren, waardoor een versterkte, prismatische dieptewaarneming ontstaat.

Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand

Evelina Domnitch (Minsk, Wit-Rusland, 1972) & Dmitry Gelfand (Sint Petersburg, Rusland 1974) vormen een in Den Haag wonend en werkend kunstenaarsduo. Zij zijn geïnteresseerd in het bijeenbrengen van natuurkunde, chemie, computerwetenschappen en filosofie. Hun werk was te zien in het Wetenschapsmuseum in Milaan, V2 (Rotterdam), Bozar (Brussel, België), National Taiwan Museum of Fine Arts (Taichung City, Taiwan), Gogbot (Eindhoven) en op de Biënnale van Venetië. Het duo won verschillende prijzen.

Antti Laitinen – It’s My Island (2007)

Voor het werk It’s My Island bouwde kunstenaar Antti Laitinen zijn eigen eiland in de Oostzee door gedurende drie maanden 200 zandzakken het water in te slepen, met niets anders dan een schop, zand en zakken. De drie video’s tonen hoe Laitinen met grote fysieke inspanning de zakken één voor één de zee in sleept, de harde golven en andere moeilijke omstandigheden trotserend. Totdat het eiland, een micro-natie voor slechts één persoon, inderdaad boven het water begint te verschijnen. Het werk is zowel een verwijzing naar een klassiek romantisch ideaal als naar een nationalistische streven: hier is niet alleen een man versus woeste natuur te zien, maar ook een man die de natuur claimt als zijn eigen grondbezit.

Antti Laitinen

Antti Laitinen (Raahe, Finland, 1975) woont en werkt nabij Helsinki. Hij studeerde aan de Finse Academie voor Schone Kunsten en de Turku Kunstacademie (Turku, Finland). Laitinen is gefascineerd door de natuur, waar hij zich in zijn werk steeds fysiek toe verhoudt. Zijn werk bestaat uit vaak vervreemdende, maar ook tragikomische en schijnbaar eenvoudige performances en acties die hij vastlegt in (video-)installaties en foto’s. Het werk van Laitinen was wereldwijd te zien in onder meer het Finse paviljoen tijdens de Biënnale van Venetië 2013, tijdens de Liverpool Biënnale van 2010, als onderdeel van de Zabludowicz Collectie (Londen), in Istanbul Modern en in het Neuer Kunstverein (Wenen). Zijn werk is opgenomen in onder andere de collecties van het Helsinki Museum en de Saatchi collectie (Londen).

Jessica SegallUncommon intimacy (2018)

In deze video-installatie zie je kunstenaar Jessica Segall in het water bewegen met een tijger en een krokodil. De beelden werden gemaakt in privé-natuurreservaten in de Verenigde Staten waar grote roofdieren worden gehouden. De kunstenaar heeft lang getraind om met deze dieren te kunnen en mogen omgaan. Het resultaat is vervreemdend en hallucinerend: bijna dansend bewegen de dieren en de kunstenaar naar elkaar toe en van elkaar af. Het werk is in sterk contrast met de wildlife-televisieseries waarin mannen – altijd mannen – in kaki-uniforms op pad gaan. Behalve een ironische verwijzing naar machocultuur in relatie tot natuur, is het werk ook een kritische noot richting private wildparken die het bezitten van exotische dieren of het verdienen aan toerisme als uitgangspunt hebben. De schijnbaar idealistische natuur die hier wordt neergezet, bestaat niet. Dit werk is gemaakt met de steun van de New York State Council on the Arts, de Foundation for Contemporary Arts (New York) en Cannonball / ArtCenter South Florida.

Jessica Segall

Jessica Segall (Murphysboro, Illionois, Verenigde Staten, 1978) woont en werkt in New York. Ze is geïnteresseerd in kwetsbare ecologische locaties en de relatie tussen deze plekken en de omringende cultuur. De kunstenaar studeerde onder andere aan Bard College (Annandale-on-Hudson, New York) en Columbia University (New York). Segall werkt met verschillende soorten media: van video en sculptuur tot performances. Haar werk is tentoongesteld tijdens de Biënnale van Havana (Cuba), in het Queens Museum of Art (New York) en de National Gallery of Indonesia (Jakarta, Indonesië) en is besproken in onder meer Art in America en the New York Times. In Nederland was haar werk te zien bij de Van Eyck Academie (Maastricht) en bij Galerie Fons Welters (Amsterdam).

 

Activiteitenprogramma Groninger Culturele Ambassade

Alle activiteiten vinden plaats in de Groninger Culturele Ambassade en hebben vrij entree, tenzij anders aangegeven.

zaterdag 15 september, 14 – 17 uur, doorlopend

Meals of Sea Faring & Water Reliant Cultures Experiential Tasting

‘Info-mealspace’ met water, eten & discussies door kunstenares Katie Ceekay van Academie Minerva. Op het menu staan culinaire bijdragen van mensen uit zeevarende culturen in Groningen en Leeuwarden, gemengd met Ceekay’s favoriete ingrediëntenen en gerechten uit waterrijke plaatsen wereldwijd. Denk aan organisch zeewier uit Ierland, Friese zeekraal, fruitcake uit Antarctica, een vredesgerecht uit de Dode Zee, en nog veel meer. Het event is Engelstalig.

zaterdag 22 september, 13 oktober, 3 en 17 november, 11 uur (toegang tot 10.45 uur)

GCA Radio

Zomaar Radio, een onafhankelijk radiostation met muziekpodium VERA (Groningen) als thuisbasis, komt enkele zaterdagochtenden naar de Groninger Culturele Ambassade om radio te maken. Tijdens elke uitzending vertellen kunstenaars over het werk dat zij maakten voor de ambassade, schuift er een expert op het gebied van water of waterstof aan en laat een student van de Popacademie Leeuwarden een speciaal gemaakt geluidswerk horen. Je bent  van harte welkom om de één uur durende uitzendingen bij te wonen.

zaterdag 29 september, 27 oktober en 10 november, 14 uur

Performance Paula Biemans

Vanaf de kade is de performance van kunstenaar Paula Biemans van de Bierumer School te zien op een speciaal gebouwd vlot naast de ambassade.

zaterdag 6 en zondag 7 oktober, 13 – 17 uur, doorlopend

Bierumer School Extra Extra Muros

Blokhuispoort, Blokhuisplein 40, Leeuwarden

In het weekend van 6 en 7 oktober zijn er van de kunstenaars Jan Pieter van den Bos, Paula Biemans en Manja Kindt van de Bierumer School een installatie en performances te zien in de Blokhuispoort. Vrij entree

zaterdag 6 oktober, 17 uur

Water & Waterstof: Wat kan design bijdragen?

Popacademie, Achter de Hoven 23, Leeuwarden

Welke rol kan design – van social design tot food design – spelen in actuele kwesties als de groeiende ‘plastic soup’ in onze oceanen, de dreigende tekorten aan schoon water en de transitie van fossiele energie naar schone energie? Mirjam de Bruijn, winnaar van de HEMA Ontwerpwedstrijd 2018, ontwikkelde het concept Twenty: producten als wasmiddel en shampoo die slechts voor 20% uit water bestaan. Plastic-Soup-Surfer Merijn Tinga surft op zijn board van gerecycled ‘soup-plastic’ in binnen- en buitenland om zwerfplastic te verzamelen. John Körmeling werkt aan een zelfgebouwde auto op waterstof. Tijdens deze speciale avond vertellen deze designers je van alles over hun ontwerpen en krijg je verschillende visuele smaaksensaties (verwacht onder meer ‘ijsballen’ en ‘zoete wolken’) voorgeschoteld door de Eindhovense Fooddesigners Keukenconfessies. Het programma duurt tot ongeveer 21 uur. Koop je ticket (30 euro, inclusief eten en drinken) op tijd via www.waterwaterstof.nl, want het gaat om een bijzonder, maar exclusief evenement: er is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar!

zaterdag 13 oktober, 19 uur

Bernardo Zanotta: Filmvertoning

Kunstenaar en filmmaker Bernardo Zanotta, die tijdens de laatste editie van het beroemde filmfestival van Locarno (Zwitserland) een Zilveren Luipaard won, vertoont op 13 oktober zijn nieuwste film. Met een inleiding van Zanotta en een gesprek na de vertoning. Duur: circa 2 uur.

zondag 14 oktober, 14 – 17 uur, doorlopend

Cultural Fluidity Cafe Experiential Tasting

Kunstenaar Katie Ceekay organiseert het Cultural Fluidity Cafe om te ontdekken wat de betekenis is van cultuur, erfgoed en identiteit in het internationale en cultureel nomadische klimaat van vandaag. Het café gebruikt water als metafoor voor de tegenwoordige verplaatsing en verschuiving van culturen. Daarin komen de Iepen Mienskip van Leeuwarden 2018, maar ook de realiteit van de immigrant, expat of vluchteling binnen de Friese gemeenschap aan bod. Het event is Engelstalig.

dinsdag 16 en 30 oktober, 13 november, 13 – 17 uur, doorlopend

Hortus Bionicus Workshop

Studenten van het Groninger Conservatorium en Academie Minerva werken mee aan de groeiende installatie van NAIP tijdens een workshop die ook jij kunt bijwonen. Let op: er is een bepekt aantal plaatsen beschikbaar: vol is vol.

woensdag 17 oktober, 19 uur

Artist Talk met Katja van der Kamp

Onder de bezielende leiding van moderator Katja van der Kamp zullen verschillende kunstenaars die te gast zijn bij de Bierumer School, komen vertellen over hun werk. Duur: circa 2 uur.

21-28 oktober, 13 – 17 uur, doorlopend

(de ambassade is in deze week ook op maandag en dinsdag geopend)

workshop Nou & Herkauw voor kinderen van 8 tot 12 jaar

Speciaal voor de Ambassade ontwikkelden de kunstenaars van Nou & Herkauw Waterworld, een gameworkshop over water en het gebruik van waterstof als energie. In deze waterwereld-game is er een aantal eilanden dat kan worden bewoond. De opdracht is om deze werelden te bewonen door er een fantasiestad te bouwen. Ook kun je hier bruggen bouwen tussen de eilanden of gebruik maken van een bootje dat vaart op waterstof. Deze workshop is bedoeld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en gaat over creëren met je handen, met nieuwe technologie, maar vooral met je verbeelding. Op 21 oktober zullen de Kinderburgemeesters en Kinderlocoburgemeesters van Groningen en Leeuwarden het startsein geven voor de educatieworkshop. Van harte welkom!

donderdag 8 november, 19 uur en 20.15 uur

Studium Snacks

Al het leven op aarde, groot en klein, bestaat uit water en is daarvan afhankelijk. Ook onderzoek op het gebied van water loopt uiteen van groot tot klein: oceanen die het grootste deel van de aarde bedekken staan bloot aan onderzoek, maar ook het miniscule chemische element waterstof. In deze Studium Snacks vertellen verschillende wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen je over de rol die water in hun onderzoek speelt en wat voor invloed water heeft op jouw (dagelijks) leven. Je kunt het lezingenprogramma van 19 tot 20 uur bijwonen, of het(zelfde) programma van 20.15 tot 21.15 uur. Voorafgaand kun je deelnemen aan een rondleiding van Mare van Koningsveld door de expositie (verzamelen 18.20 uur, start 18.30 uur). Wil je hier gebruik van maken, dan kun je dit aangeven bij je aanmelding. Vrij entree, tickets voor de lezing via www.sggroningen.nl zijn verplicht vanwege de beperkte capaciteit.

donderdag 15 november, 13 – 17 uur, doorlopend

The Excursion Cafe Excursions

Het Excursion Cafe of New Discoveries is de afsluiting van The Kitchen Island, het project van Katie Ceekay voor de Groninger Culturele Ambassade. Tijdens deze afsluiting bereidt de kunstenaar een menu met smaken die ze tijdens het project tegenkwam. Je kunt het menu, verpakt in een picknickmand, tegen betaling  afhalen in de ambassade om elders op te eten. In de ambassade mag natuurlijk ook. Het event is Engelstalig. Wil je zelf deelnemen aan het event, stuur dan een e-mail naar katie.ceekay@gmail.com.