Naar inhoud

Hier een cookie tekst met verwijzing naar de cookies pagina.

Passage – Annelies Dijkman (2006)

Kunstopdrachtenarchief kunst op straat

‘Maak een kunstwerk dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen tot 12 jaar’. Dat was de kunstopdracht bij vensterschool Koorenspoor aan de Molukkenstraat 1. De nieuwbouw, ontworpen door DAAD Architecten, is inmiddels afgerond. Aan de bestaande school zijn, verspreid over het plein, 3 nieuwe gebouwen toegevoegd. Een kunstcommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de school en DAAD Architecten en het CBK maakte een selectie van kunstenaars. Annelies Dijkman (1958) uit Leiden kreeg de opdracht. Op 13 april 2006 is het kunstwerk in aanwezigheid van zo’n 600 enthousiaste kinderen en ouders feestelijk onthuld. Op deze dag is ook de nieuwbouw van de vensterschool officieel in gebruik genomen door wethouder van het onderwijs José van Schie.

De droogloop en de passage
Een vensterschool is een samenwerkingsverband tussen diverse instellingen. Denk bijvoorbeeld aan scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijf, muziekschool, de bibliotheek en de GGD. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd voor buurtbewoners, ouders en kinderen van 0 tot 12 jaar, zowel binnen- als buitenschools.
Kunstenares Annelies Dijkman koos de ‘droogloop’ als drager voor haar kunstwerk. Om de gebouwen met elkaar te verbinden heeft DAAD architecten een soort overdekt pad van 145 meter gelegd. Zo kun je droog van het ene naar het andere gebouw lopen. Tegelijkertijd splitst deze droogloop het plein in 2 delen.
Dijkman ontwierp 49 glazen panelen van 60 x 120 cm. voor het houten dak van de droogloop en noemde het geheel Passage. Elk paneel bevat een fragment van de wereldkaart, telkens zo’n 3 of 4 landen. Het fragment is uitgevoerd in heldere, transparante kleuren waar je doorheen kunt kijken. Tussen geharde glasplaten is cibachrome aangebracht. Cibachrome is een dia van hoge kwaliteit waarin heldere kleuren mogelijk zijn. Bij mooi weer zal de zon kleurvlekken op de grond projecteren.

Betekenis
Passage brengt kinderen op een speelse manier in aanraking met kunst. Ze kunnen de kleuren door de spelingen van het licht ervaren, de vlekken op de grond verschijnen en verdwijnen. Als ze omhoog kijken zien ze door de plattegronden heen wolken, de zon, de regen, de vogels en de vliegtuigen. Misschien herkennen ze een land, misschien zien ze alleen kleurvlekken. Het laat zien dat de wereld groter is dan hun schoolplein, maar hoe die wereld er uitziet, is aan hun verbeelding.

Het plein gaat eigenlijk over grenzen. Het is een open gebied maar kenmerkt zich tevens door afgebakende ruimtes voor peuters en kleuters, door de verdeling en door de droogloop, door de hagen rond de schooltuintjes en het water. Je leeftijd bepaalt de ruimte waarin je je mag bewegen. De droogloop is misschien wel de meest interessante grens: het is namelijk naast een langgerekt architectonisch element waar je in kunt lopen en spelen, ook een gang richting de buitenwereld.