Naar inhoud

Hier een cookie tekst met verwijzing naar de cookies pagina.

Verbeeld Verleden

In opdracht van de gemeente Groningen belichtten vijf kunstenaars de geschiedenis van de Folkingestraat vanuit verschillende invalshoeken.

De Folkingestraat was in het verleden het centrum van een levendige joodse cultuur. De synagoge aan het einde van de straat getuigt daar nog van. Maar zoals overal liet de Tweede Wereldoorlog een grote leegte na in de joodse gemeenschap van Groningen. Lange tijd was er weinig aandacht voor deze tragische geschiedenis. Dat veranderde in 1994 toen, in het kader van het project Binnenstad Beter, de straat een grondige opknapbeurt kreeg. Naar aanleiding van de herinrichting verscheen in 1996 het boek De Folkingestraat. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Groningen. En omdat geen enkel gedenkteken herinnerde aan het wegvoeren van de Joodse inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef de gemeente een kunstopdracht uit. In samenspraak met de winkeliersvereniging en de bewoners werd echter besloten de opdracht te verbreden naar de algemene geschiedenis van de Folkingestraat. Dit niet alleen om te voorkomen dat het kunstwerk een te beladen karakter zou krijgen, maar ook omdat de Folkingestraat een prachtig voorbeeld is van de souplesse en veerkracht van een stad – in de afgelopen decennia ontpopte de straat zich tot een levendige smeltkroes van kunst- en cultuuruitingen.

Via een openbare inschrijving riep de gemeente Groningen kunstenaars op om de geschiedenis van de straat vanuit verschillende invalshoeken op een bescheiden wijze te belichten. Voorwaarden bij de opdrachtformulering waren dat het kunstwerk geen ruimtelijk object op straatniveau mocht zijn en dat het aan de eisen van duurzaamheid moest voldoen.

Een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Folkingestraat, de joodse gemeenschap en de gemeente Groningen, selecteerde vijf kunstenaars: Allie van Altena, Marijke Gémessy, Peter de Kan, Joseph Semah en Gert Sennema.