Naar inhoud

Hier een cookie tekst met verwijzing naar de cookies pagina.

Zonder titel

Gjalt Blaauw

Over dit kunstwerk.

De sculptuur is gemaakt uit cortenstaal en dolomieten die afkomstig zijn uit de steengroeve Anröchte in het Duitse Ruhrgebied. Vanaf de twee op elkaar gestapelde ruwe brokstukken naar het andere uiteinde toe, wordt het beeld steeds gepolijster van vorm. In de brokstukken zijn de boorgaten nog zichtbaar en ook de steen die daarop volgt is grof afgewerkt, al is hier wel enige regelmaat te herkennen in de inkepingen die zijn aangebracht. De beide andere delen van het beeld hebben een meer regelmatige en gladdere structuur en dat geldt nog het meest voor het stalen onderdeel. 
 
Het beeld werd gemaakt in verband met een fusie van onderwijsinstellingen in de gezondheidszorg. Opdrachtgever was het UMCG. Tijdens het vieren van de fusie werden de twee ruwe brokstukken onthuld waarin de voorzitter van het UMCG een eerste ‘ingreep’ deed. Gjalt Blaauw kreeg vervolgens de opdracht, met deze stenen als uitgangspunt, een beeld te maken dat verband hield met de fusie. Blaauw verbeeldde die fusie door vanuit de ruwe brokstukken, die hij verder ongemoeid liet, een sculptuur op te bouwen, waarvan de verschillende onderdelen leunen tegen elkaar, en dat geleidelijk aan steeds ‘gestroomlijnder’ wordt. 
 
Blaauw heeft vanuit de combinatie van ijzer en steen een scala aan beelden gemaakt. Massa, ruimte, materiaal en evenwicht zijn de uitgangspunten in zijn werk. Bouwen en stapelen is een veel door de kunstenaar gebruikte werkwijze. Vrijwel al deze sculpturen bestaan uit onderdelen die gestapeld zijn en een spel met het evenwicht – uit het lood en toch in balans - spelen.

Deel van de route.

Locatie.

Melkweg (Kasteel, Noorderpoortcollege)

Bekijk op de kaart

Facts & Figures.