Naar inhoud

Hier een cookie tekst met verwijzing naar de cookies pagina.

Sint Maarten, Bernlef, Agricola

Willem Valk

Over dit kunstwerk.

De drie beelden hebben alle een relatie met Groningen. In het midden staat ‘Sint-Maarten’, hij leefde in de vierde eeuw en werd op latere leeftijd bisschop van Tours. Hij is de schutspatroon van Groningen en te herkennen aan zijn zwaard. Hiermee sneed hij zijn mantel in tweeën om een deel aan een bedelaar te schenken. Links staat ‘Bernlef’, een blinde, Friese zanger/dichter, die in de achtste eeuw leefde. Vooral op latere leeftijd kreeg hij bekendheid in Groningen en Friesland met zijn geestelijke liederen. Hij zou van zijn blindheid genezen zijn door de prediker Liudger. Samen zouden ze rondgetrokken hebben door het Noorden om het lied van het Evangelie te brengen. Van zowel zijn ‘heidense’ liederen als psalmen is echter niets bewaard gebleven. Ter herkenning houdt hij een harp in beide handen. 
 
Aan de rechterkant staat ‘Rudolf Agricola’. Hij werd in 1443 in het Groningse Baflo geboren onder de naam Roelof Huysman en ontwikkelde zich tot een van de eerste humanisten van Europese faam. In 1479 vestigde hij zich weer in Groningen. In datzelfde jaar zou Agricola het orgel in de Martinikerk hebben vervaardigd. De miniatuurversie daarvan heeft hij in zijn handen. De beelden staan elk op een console in een ondiepe gotische nis. De nis wordt door twee verticale banen in drieën verdeeld. Door Bernlef en Agricola een kwartslag te draaien en naar Sint-Maarten te laten kijken, heeft Valk ondanks de driedeling een eenheid weten te maken van de figuren.

Over de totstandkoming.

Stichting Het Martinifonds gaf Willem Valk opdracht drie beelden te maken voor boven het westelijk portaal van de Martinitoren. Tot de sculptuur werd besloten, omdat na de afbraak van twee gebouwen aan deze zijde een pleinachtige ruimte was ontstaan en daarmee een vrije blik op de voet van de toren. Valk was al betrokken bij de restauratie van de Martinitoren. [bron: Hekkema, Herma. (1988). Willem Valk. In ‘In beeld gebracht’ (pp.64-65). Groningen: CBK Groningen.]

Deel van de route.

Locatie.

Kreupelstraat 1 (Martinitoren)

Bekijk op de kaart

Facts & Figures.

 • Door
  Willem Valk

 • Wijk
  Centrum

 • Jaar van realisatie
  1940

 • Kunstsoort
  Kunst in/aan bouwwerk

 • Materiaal
  Zandsteen

 • Afmetingen
  h ca. 1,20 m