Naar inhoud

Hier een cookie tekst met verwijzing naar de cookies pagina.

Poort St. Anthony Gasthuis

Maker onbekend

Over dit kunstwerk.

Een zandstenen poort biedt toegang tot het St. Anthony Gasthuis. Aan weerszijden hangen twee gebeeldhouwde vruchtenslingers. Boven de poort is een gevelsteen met inscriptie te zien, verwijzend naar de renovatie in 1695 en de toenmalige voogden. Aan de linker- en rechterkant van de gevelsteen staan een oude man en vrouw. Zij zijn de “oude borgeren en ingesetenen deser stadt” aan wie hier onderdak verleend werd. Het geheel wordt bekroond door een zogenaamd timpaan, versierd met bokaalachtige sculpturen.

Het gasthuis is waarschijnlijk aan het begin van de zestiende eeuw gesticht. Als basis diende het kasteel van de Oost-Friese graaf Edzard, dat kort daarvoor afgebroken was. Het moet ongeveer gestaan hebben op de plaats waar nu het politiebureau gevestigd is. Het houten geraamte van de schrijfkamer en de bibliotheek werd in 1517 naar de andere kant van de straat versleept. Na verloop van tijd bood het gasthuis niet alleen onderdak aan ouderen, ook pestlijders en geesteszieken konden er terecht. Een lucratieve onderneming want het kostgeld van de patiënten vormde een belangrijk deel van de inkomsten. Op zondagmiddag werd het dolhuis, dat deel waar de geesteszieken gehuisvest waren, bovendien een toeristische attractie.

Deel van de route.

Locatie.

Rademarkt 29-1 t/m 29-39

Bekijk op de kaart

Facts & Figures.

 • Door
  maker onbekend

 • Wijk
  Centrum

 • Jaar van realisatie
  1664

 • Kunstsoort
  Gevelsteen, Wandsculptuur

 • Materiaal
  Zandsteen

 • Afmetingen
  h 6,00 x b 3,00 m