Naar inhoud

Hier een cookie tekst met verwijzing naar de cookies pagina.

Kasco

Joost van Hezewijk

Over dit kunstwerk.

Het beeld is geplaatst in wijkpark Het Onland, een groen en open gebied van 6,5 hectare dat begrensd wordt door kantoren, woningen, een kanaal en een snelweg. Centraal in Onland ligt een kunstmatig ‘moeras’ dat herinnert aan het oorspronkelijke natte veenweide landschap. Midden in dit ‘moeras’ staat Kasco. Het is een soort glasloze kas die bestaat uit vier nachtblauwe spanten. De spanten zijn ongelijk van grootte en trapsgewijs achter elkaar gezet, waardoor de suggestie ontstaat van een wegzinkende constructie in het veenmoeras. Tussen de spanten ‘dobberen’ drie bronskleurige bollen.
 
Joost van Hezewijk liet zich voor zijn ‘openluchtkas’ inspireren door de beroemde 19e-eeuwse palmenkas in ‘Kew Garden’ bij Londen. In de romantische parkarchitectuur uit die tijd namen sierkassen namelijk een belangrijke plaats in als centraal gelegen gebouwen gevuld met een exotische beplanting.
 
In zijn ontwerp sluit de kunstenaar aan op de eisen zoals die in de opdrachtformulering waren verwoord. Het kunstwerk moest op de eerste plaats het contrast aangeven tussen natuur en cultuur, oftewel de spontane vegetatie van het ‘moerasgebied’ enerzijds en de strakke vormen van het park en de woonwijk daarachter anderzijds. Een tweede voorwaarde was dat het ontwerp zou aansluiten bij en ‘meegroeien’ met het proces van verlanding en vervening in het moeras. Het was dan ook de bedoeling dat Kasco langzaam overwoekerd zou worden door oprukkende rietkragen, elzen en wilgen. De grond blijkt echter anders van samenstelling te zijn dan destijds gedacht werd. Daardoor heeft zich geen moerasbegroeiing kunnen ontwikkelen en staat het kunstwerk er nog net zo ‘strak’ bij als in het begin.

Deel van de route.

Locatie.

Onlandse Dijk (Wijkpark Het Onland)

Bekijk op de kaart

Facts & Figures.