Naar inhoud

Hier een cookie tekst met verwijzing naar de cookies pagina.

Handen (4 delen)

Lammert Tiesinga, Albertina Soepboer, Jan van den Berg

Over dit kunstwerk.

Het weidegebied ten noorden van de begraafplaats Selwerderhof kent een rijke geschiedenis. In de middeleeuwen stonden hier het Kasteel Selwerd, het klooster Maria Virgo en er was bovendien een galgenveld. Een uitkijktoren – ontworpen door Maarten Schmidt – biedt zicht op het glooiende grasland dat eens het kasteelterrein Selwerd was.

Deze historie is het uitgangspunt van de vier gedichten die te lezen zijn in de vier cortenstalen handen in het gebied. De gedichten zijn geschreven door Jan van den Berg, Albertina Soepboer en Lammert Tiesinga. De vorm van de handen komt overeen met die van de betreffende dichters.

De Handen markeren de plek van het voormalige kasteelterrein. Restanten van het kasteel werden in de jaren negentig bij toeval ontdekt, toen het gebied bouwrijp werd gemaakt voor het Zerniketerrein. Het kasteel was in de middeleeuwen het onderkomen van de heren van Selwerd. Zij bestierden Groningen vanaf de twaalfde eeuw. Een beruchte telg uit dit geslacht was Rudolf van Prediker, die ook wel bekend stond als de ‘Piraat van het Reitdiep’. Hij werd in 1357 onthoofd door de machthebbers van de stad Groningen.

Naast de Handen markeert ook de uitkijktoren van Maarten Schmitt dit gebied van voormalig kasteel Selwerd.

Over de totstandkoming.

Het terrein waar in de Middeleeuwen kasteel Selwerd stond, is sinds 1975 een beschermd archeologisch ondergronds rijksmonument. Tussen 1992 en 1997 zijn er meerdere archeologische onderzoeken geweest. Het initiatief om de historie van deze plek zichtbaar te maken kwam van Jan van den Berg, fractiemedewerker van Groen Links. Hij wist zowel de wijkraden van Paddepoel en Selwerd als de Dienst Ruimtelijke Ordening en het CBK Groningen voor het plan te winnen.

Het poëzieproject kwam vervolgens onder leiding van stadsarcheoloog Gert Kortekaas. In de plaatselijke media werden dichters opgeroepen zich te laten inspireren door het voormalige kasteel, klooster Maria Virgo en galgenveld.

Deel van de route.

Locatie.

Laan naar 't Klooster, Paddepoelsterweg (hoek Laan naar 't Klooster), Paddepoelsterweg (iets ten zuiden van de Penningsdijk), Sprikkenburg (tegenover Laan naar 't Klooster)

Bekijk op de kaart

Facts & Figures.

 • Door
  Lammert Tiesinga
  Albertina Soepboer
  Jan van den Berg

 • Wijk
  Zernike

 • Jaar van realisatie
  1999

 • Kunstsoort
  Vormgeving

 • Materiaal
  Cortenstaal

 • Afmetingen
  h 1,65 x b max. 0,70 m