Naar inhoud

Hier een cookie tekst met verwijzing naar de cookies pagina.

Vacature Coördinator lobbysamenwerking Cultuur Groningen

In Groningen vormen meerjarig rijksgesubsidieerde culturele instellingen en de aangewezen cultuurpijlers een lobbysamenwerking. Het doel is om, in overleg met de lokale en regionale overheden, de besluitvorming op rijksniveau effectiever te beïnvloeden. Ook na de start van de subsidieperiode 2021-2024 blijft er nog veel te doen op het gebied van afstemming en lobby. Voor de komende periode is er daarnaast een grotere vraag vanuit de instellingen voor ondersteuning rond lokale trajecten als verkiezingen, lokale cultuurnota’s, gesprek met de gemeenteraad, provinciale staten en de Kunstraad Groningen.

Om met en namens de betrokken organisaties de kar te trekken zoeken we een nieuwe coördinator.

Rol van coördinator

De coördinator krijgt een opdracht van de samenwerkende instellingen en ondersteunt deze instellingen in het volgende:

• Vanuit de instellingen opzetten en onderhouden van een doorlopend gesprek met de overheden met het oog op de lobby, zodat kennis ontstaat van elkaars belangen, strategieën, netwerken en
kunde, en de boodschap naar het Rijk consistent is. Daarbij hoort ook het verzamelen van facts &
figures van instellingen en overheden.
• Signaleren waar overeenstemming tussen instellingen en overheden ontbreekt en dit adresseren.
• Organiseren van gesprekken, maken van gespreksverslagen, het uitnodigen van gasten, organiseren
van lobbymomenten en al het andere dat hoort bij een coördinerende rol.
• Formuleren van de gezamenlijke visie in aantrekkelijke lobbydocumenten, waarin zowel instellingen
als overheden zich kunnen vinden.
• Ontwerpen (of voortzetten) van een onderscheidende, langetermijnstrategie (in principe voor de
komende vier jaar) voor het gesprek tussen het ministerie van OCW, de Commissie Cultuur in de
Tweede Kamer, de rijkscultuurfondsen en Raad voor Cultuur. Rekening houdende met zaken als
formatie en verkiezingen, alsook belangrijke personele wisselingen.
• Naar eigen inzicht zowel op lokaal als op landelijk niveau vertegenwoordigen van de instellingen.
• Opzetten en deels uitvoeren van een lobbystrategie richting lokale overheden en politiek.

Profiel

Om goed invulling te kunnen geven aan deze rol is de volgende expertise nodig:

• Voldoende kennis en liefde voor alle disciplines die vertegenwoordigd zijn.
• Kennis van landelijke subsidieregelingen en een relevant netwerk in de sector en het cultuurbeleid (of
bereid dat op te bouwen).
• Goed ingebed in cultureel Groningen, dus zowel bekend met de instellingen als met de dynamiek
van de lokale beleidsinfrastructuur – van Kunstraad tot wethouders, gedeputeerden, statenleden en
gemeenteraadsleden.
• In staat om zelfstandig, ontspannen en met enige afstand naar het beleid en het veld te kijken,
partijen te betrekken en onderwerpen te agenderen.
• Zowel praktisch als persoonlijk makkelijk benaderbaar als woordvoerder, maar ook voor specifieke
informatie, een snelle vraag, toelichting op standpunten et cetera.
• Kan vanuit een onafhankelijke positie samenwerken met alle instellingen

Duur, opdracht en kosten

In principe is de opdracht tot het eind van de lopende cultuurnotaperiode 2021 – 2024, met een eerste
overeenkomst tot het einde van het culturele seizoen 2021 – 2022. Met een mogelijke korte inwerkperiode (door de huidige coördinator) eind 2021.

De tijdsinschatting is ongeveer 2,5 uur per week, 100 uur per seizoen. Uiteraard is deze tijd flexibel
inzetbaar. Het uurtarief is 75 euro (excl. btw) inclusief reis- en onkosten. Secretariële ondersteuning vanuit een van de deelnemende instellingen is mogelijk. De opdracht wordt op zelfstandige basis aangenomen of anderszins in overleg.

Meer informatie en reageren

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David van Griethuysen (06-19168062)
Bij interesse kunt u uiterlijk 10 oktober een motivatie en cv sturen naar info@hethoutenhuis.org