Naar inhoud

Hier een cookie tekst met verwijzing naar de cookies pagina.

Werken in de kunst

Kunstenaars op weg helpen - een interview met Ellen de Haan van about:blank en de salon

Door: Frieda de Witte, 3 maart 2017

Waar kunnen startende kunstenaars in Groningen terecht? Ellen de Haan is eigenaresse van de salon en een jonge ambitieuze ondernemer die voor (beginnende) kunstenaars, ontwerpers en illustratoren een plek heeft gecreëerd waar zij een atelier kunnen huren en waar hun werk verkocht kan worden. Samen met grafisch ontwerper Gisanne Hendriks is ze ook eigenaar van about:blank, een organisatie die pas afgestudeerden van Academie Minerva de kans geeft om te reflecteren, discussiëren en onder gelijkgestemden te zijn. “De projecten die ik heb opgezet zijn meestal voortgekomen uit een gemis.”

Kun je iets over de salon vertellen?

"De salon is een plek waarin verschillende aspecten van het ontwerpen of kunstenaarschap tot uiting kunnen komen. Denk aan atelierruimtes, expositieruimte, een winkel en lezingen. Met de salon hoop ik dat ik kan bijdragen aan de kunstsector van Groningen en dat het een plek is waarin van alles mogelijk is wat betreft samenwerken, informatie aan elkaar overdragen, discussiëren, creëren, exposeren en verkopen.

"Ik miste een plek waar je kon samenkomen en waar de drempel niet heel hoog is om te exposeren of om werk te verkopen. Als er meer van dit soort plekken ontstaan, komt er vanzelf meer draagkracht voor de kunst- en cultuursector en zullen anderen ook sneller iets ondernemen. Het zou mooi zijn om hierdoor getalenteerde alumni van de kunstacademie in Groningen te houden in plaats van dat zij naar het westen trekken. Daar moet meer aan gedaan worden, vind ik.”

Heb je dit zelf ook zo ervaren?

“Terugkijkend naar mijn academietijd miste ik een stukje bewustwording over wie ik als ontwerper zou kunnen zijn. Wat zou kunnen helpen aan deze bewustwording is een wisselwerking tussen alumni en student. Er mag wel meer discussie ontstaan. Wie ben je als ontwerper/kunstenaar? Hoe kun je jezelf positioneren?”

Wat willen jullie met about:blank bereiken?

“Met about:blank willen we hierop inhaken. We willen ruimte creëren voor (zelf-)reflectie, ontwikkeling en discussie. Dit doen we door middel van twee trajecten: bij traject:1 ligt de focus op alumni en hoe zij zich ontwikkelen. Op dit moment hebben we vijf alumni die zich hebben aangemeld en we volgen hen al sinds afgelopen september. Zij vullen elke maand een vragenlijst in. Deze vragen richten zich op hoe zij hun ontwikkeling als ontwerper ervaren. Denk bijvoorbeeld aan wat voor werk ze hebben gedaan en in hoeverre dat bij hun visie past. We willen hen pure vragen stellen zonder onze oordeel. Dat is een belangrijk aspect van about:blank.

Tijdens het komende eindexamen starten we een nieuw traject: traject:2. Maximaal zes studenten van de richting Vormgeving Communicatie van Academie Minerva zullen hieraan mee kunnen doen. Wat we zien en ook zelf hebben ervaren, is dat dit een erg stressvolle periode is waarin je veelal in je eigen bubbel zit. Wij willen tijdens dit traject de studenten uit deze bubbel halen. De focus ligt op het (zelf-)reflecteren, wat tot stand zal komen in de tweewekelijkse gesprekken, maar ook op de uitwisseling van informatie tussen student en alumni en uit bestaande structuren komen.”

 "Met about:blank ligt de focus vooral op het gesprek"

Wat denk jij dat jouw organisaties toevoegen aan de kunstsector van Groningen?

“Ik denk dat ik een plek heb gecreëerd waar op een enigszins makkelijke manier iets voor het eerst geprobeerd kan worden, zoals in de winkel van de salon. De winkel is voornamelijk een boekwinkel. Je vindt er zines, kunstenaarsboeken en alles wat daar tussenin kan zitten. Men kan tijdens de open calls werk insturen en zal na selectie wel of niet in de winkel worden verkocht. De makers blijven eigenaar tot het werk wordt verkocht en maken verder geen kosten of hoeven niet om de zoveel tijd weer iets aan te leveren. Met about:blank ligt de focus vooral op het gesprek blijven over het vakgebied en wie die persoon is als ontwerper of kunstenaar. Zoiets heb ik in Groningen nog niet eerder gezien.”

Heb je nog andere plannen?

“Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw plan om na de zomer op een nieuwe plek te openen. Tot voor kort zat ik in De Gym, maar helaas stoppen ze ermee. De Gym is een prachtig initiatief waar van alles kon. Dat is ook het plan voor de salon, maar wel op een andere manier. Het doel is dat er na de zomer een 'hoofdkwartier' van de salon is en verschillende tijdelijk gevulde leegstaande pandjes zijn. Wat kunstenaars met deze pandjes doen mogen ze helemaal zelf weten. Ze kunnen een projectplan insturen waaruit een selectie wordt gemaakt.”

Wat inspireert jou om te ondernemen?

“De projecten die ik heb opgezet zijn meestal voortgekomen door met anderen in gesprek te gaan over de elementen die in onze stad ontbreken en het gemis van (zelf-)reflectie op zowel je eigen werk als op het vakgebied en met mensen hierover te kunnen praten of discussiëren.”

Meer info: www.de-salon.org en www.aboutaboutblank.info en www.ellendehaan.com